BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 225/100/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 czerwca 2000r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór surowców wtórnych z terenu powiatu poznańskiego

Uchwała Nr 226/101/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 czerwca 2000r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę mebli dla Komisariatu Policji w Buku.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie 
Uchwałę Nr  227/102/2000

w sprawie:
użyczenia samochodu Tempra. Zarząd zdecydował, że samochód zostanie przekazany Ochronce "Jurek".

Uchwała Nr 228/103/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 czerwca 2000r.

w sprawie:
upoważnienia pana Kazimierza Nowaka Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy do przeprowadzenia przetargu na zbycie autobusu.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął 2 głosami za, 1 wstrzymującym się i 0 przeciw
Uchwałę Nr 229/104/2000

w sprawie:
zatwierdzenia arkuszu organizacyjnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. (Mosina – 10 etatów pedagogicznych, Luboń 16, Swarzędz – 19,5)

Uchwała Nr 230/105/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 czerwca 2000r.

w sprawie:
powierzenia pani Elżbiecie Koniecznej stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mosinie

Uchwała Nr 231/106/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 czerwca 2000r.

w sprawie:
zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu ekologicznego pt. "Ty i Twoje środowisko."

Uchwała Nr 232/107/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 czerwca 2000r.

w sprawie:
przyznania kwoty dofinansowania Liceum Ogólnokształcącemu w Puszczykowie na organizację obozu sportowego.

Uchwała Nr 233/108/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 czerwca 2000r. 

w sprawie:
zmiany kwoty przydzielonej dotacji Poznańskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu na realizację zadań pn: Powiatowa Zimowa Spartakiada Mieszkańców Wsi, Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Tenisie Stołowym, Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej Kobiet, Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Letnia Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi, Wyjazd Reprezentacji Powiatu Poznańskiego na imprezy objęte Współzawodnictwem Sportowo–Turystycznym Powiatów Województwa Wielkopolskiego w roku 2000.

Banery