BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 230/105/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2000r.

w sprawie: powierzenia pani Elżbiecie Koniecznej stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mosinie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz art.36 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 97.141.943 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Mosinie ul. Śremska 12, pani Elżbiecie Koniecznej.

§ 2. Okres powierzenia obowiązków dyrektora ustala się na czas od 1.09.2000 r. do 31.08.2001 r., to jest na 1 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty - art. 36 a ust. 1, 2, 3 po rozstrzygnięciu konkursu i braku zastrzeżeń ze strony Kuratorium Oświaty, organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu. Zatrudnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu należy do zadań Zarządu Powiatu, stąd konieczność podjęcia tej uchwały.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-25 13:40
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-02 13:24

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7289
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-02 14:12
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-02 13:33