BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 234/109/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2000r.

w sprawie:
powołania komisji kwalifikacyjnej ds. rozpatrzenia wniosków o udostępnienie pomieszczeń podmiotom niepublicznym, tworzonym przez dotychczasowych pracowników Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp.z.o.z., na podstawie umowy najmu w celu udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

Uchwała Nr 235/110/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2000r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Concord” w Murowanej Goślinie na pokrycie kosztów trzech pucharów dla zwycięzców I Goślińskiego Turnieju Orlików w Piłce Nożnej.

Uchwała Nr 236/111/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2000r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Lubońskiemu Stowarzyszeniu Historycznemu w Luboniu na realizację wystawy pn. "Wielkopolanie na frontach I Wojny Światowej w latach 1914 -1918 r. "

Uchwała Nr 237/112/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2000r.

w sprawie:
przydzielenia Gminie Mosina środków finansowych na pokrycie wydatków Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Rogalinie.

Uchwała Nr 238/113/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2000r.

w sprawie:
przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów przewiezienia autobusem zespołu „Sami Swoi” na Przegląd Zespołów Ludowych pn. „Wielkopolska na swojską nutę”.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie 
Uchwałę Nr  239/114/2000

w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. Zarząd zdecydował powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora p. Zofii Springer

Uchwała Nr 240/115/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2000r.

w sprawie:
unieważnienia przetargu na dostawę pojemników na surowce wtórne z terenu powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr 241/116/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2000r. 

w sprawie:
ogłoszenia przetargu na dostawę pojemników na surowce wtórne z terenu powiatu poznańskiego.

Uchwała nr 242/117/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2000r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na najem pomieszczeń Zespołu Przychodni Specjalistycznych dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Banery