BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Uchwała 243/118/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2000r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2000

Na podstawie: art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1999r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i zmiany) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego nr XIV/123/99 z dnia 21 grudnia 1999r, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XVI/145/2000 z 28 marca 2000r, uchwałą Rady nr XVIII/152/2000 z dnia 30 maja 2000r, uchwałą Rady nr XIX/162/2000 z dnia 27 czerwca 2000r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2000 o kwotę 527.400zł, które po zmianach wynoszą 52.900.737zł, w tym:
- zwiększa się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 527.400zł, które po zmianach wynoszą 7.886.071 zł.
- nie zmieniają się dochody na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, które wynoszą 15.600zł.
2. Razem dochody przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą 7.901.671 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1*).

§ 2. 1. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2000 o kwotę
527.400 zł, które po zmianach wynoszą 56.340.204 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 527.400 zł, które po zmianach wynoszą 7.886.071 zł.
- nie zmieniają się wydatki na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, które wynoszą 15.600 zł.
2. Razem wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą 7.901.671 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2*).
3. W wydatkach określonych w § 2 ust.1 zmienia się:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 46.800 zł, które po zmianach wynoszą 25.677.860 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*).

§ 3. Zmniejsza się rezerwę na realizację zadań oświatowych o kwotę 9.000 zł, która po zmianach wynosi 248.958 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2000.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak

*Załączniki nr: 1,2,3 do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Strostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 10:14
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-05 10:38

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3553
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-05 10:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22