BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 247/122/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 3 lipca 2000r.

w sprawie: Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysem inwestorskim szkoły średniej w Swarzędzu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633)
Uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd zatwierdza:
Wybór firmy INVEST - PLAN Biuro Planowania Przestrzennego, Architektury i Usług Inwestycyjnych z siedzibą w Poznaniu ul. Wyspiańskiego 12/5 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysem inwestorskim szkoły średniej w Swarzędzu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu - Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 10:24
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-05 10:43

« wstecz

Banery