BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 251/126/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 3 lipca 2000r.

w sprawie: powierzenia prowadzenia zadań i przyznania środków finansowych dla gmin na zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania kąpielisk czynnych w sezonie letnim 2000 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8, art. 5 ust.2, 60 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 4, art. 42 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Powierzając prowadzenie zadań publicznych powiatu przyznaje się środki finansowe w kwocie po 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przypadającej na każde nw. kąpielisko. Środki finansowe przeznaczone zostaną przez gminę na opłacenie wynagrodzenia ratownika lub wyposażenie w sprzęt ratowniczy w celu zapewnienia bezpieczeństwa na niżej wymienionych kąpieliskach czynnych w sezonie letnim 2000 r.:
1. Kórnik - dwa kąpieliska nad jeziorem Bnińskim w Ośrodku Wypoczynkowym Błażejewko,
2. Stęszew - kąpieliska gminne nad jeziorem Strykowskim w Strykowie
3. Buk - nad jeziorem Niepruszewskim w Ośrodku Turystycznym w Niepruszewie
4. Pobiedziska - nad jeziorem Biedruchowo kąpielisko organizowane przez Ośrodek Kultury i Sportu w Pobiedziskach - nad jeziorem Stęszewskim w miejscowości Stęszewko.
2) Gminy określone w ust. 1 zgłosiły funkcjonowanie sześciu kąpielisk, co pozwala na dofinansowanie w ogólnej kwocie 12.000 zł (słownie dwanaścietysięcyzłotych)

§ 2. Przekazanie środków finansowych nastąpi na zasadach określonych w porozumieniach z gminami wymienionymi w § 1 ust. 1, których podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu - Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W 2000 roku gminy powiatu poznańskiego udzieliły informacji dotyczącej czynnych kąpielisk na terenie powiatu poznańskiego:
- pismem z dnia 2.06.2000 r. Urząd Miejski w Kórniku, poinformował, że na terenie gminy funkcjonują dwa kąpieliska nad Jeziorem Bnińskim w Ośrodku Wypoczynkowym Błażejewko,
- pismem z dnia 01.06.2000 r., Urząd Gminy Stęszew zadeklarował plan poprawy bezpieczeństwa kąpieliska gminnego w Strykowie,
- Urząd Gminy w Buku pismem z dnia 26.05.2000 r., zaproponował remont kąpieliska w Ośrodku Turystycznym w Niepruszewie.
- Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach pismem z dnia 15.05.2000 r., zgłosił kąpieliska nad jeziorem Biedruchowo oraz nad jeziorem Stęszewskim w miejscowości Stęszewko zorganizowane przez Ośrodek Kultury i Sportu w Pobiedziskach.
Wobec faktu, iż z prawnego punktu widzenia nie jest możliwe wydatkowanie środkówz budżetu powiatu na roboty remontowe lub inwestycyjne na terenie kąpielisk, Zarząd Powiatu mając na celu poprawę bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami i współpracę z WOPR, może przeznaczyć środki na zatrudnienie ratowników i ich wyposażenie w specjalistyczny sprzęt. Proponuję podjęcie uchwały o dofinansowaniu w ogólnej kwocie 12.000 zł, to jest po 2.000 zł dla każdego kąpieliska.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 10:29
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-05 10:53

« wstecz

Banery