BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr 252/127/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2000r.

w sprawie:
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych.

Uchwała Nr 253/128/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2000r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na modernizację kotłowni w Domu Dziecka Kórnik -Bnin ul. Błażejewska 63. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 254/129/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2000r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na modernizację kotłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie ul. Kasprowicza 3. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 255/130/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2000r.

 w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na modernizację kotłowni w Zespole Szkół Zawodowych w Swarzędzu ul. Podgórna 12. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 256/131/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2000r .

w sprawie:
Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie Numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie GEO-INFO dla obrębów ewidencyjnych: m. Stęszew, m. Puszczykowo i wieś Komorniki w gm. Komorniki.

Uchwała Nr 257/132/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2000r.

w sprawie:
określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XIX sesji Rady Powiatu Poznańskiego w dniu 27 czerwca 2000r.

Banery