BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 258/133/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lipca 2000r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na wykonanie prac dekarskich w Zespole Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie ul. Obornicka 1. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 259/134/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lipca 2000r.

w sprawie:
przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów transportu zespołu "WIWATY" na Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Żywcu.

Uchwała Nr 260/135/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lipca 2000r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Fundacji "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki" w Poznaniu na obchody jubileuszy 60 - lecia pracy artystycznej i 80 - tej rocznicy urodzin prof. Stefana Stuligrosza

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 261/136/2000

w sprawie:
pokrycia kosztów robót dekarskich w budynku przy ul. Rubież w wysokości 6.500 zł.

Uchwała Nr 262/137/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lipca 2000r.

w sprawie:
przyznania dofinansowania na realizację II Dożynek Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 263/138/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lipca 2000r.

w sprawie:
upoważnienia sekretarza powiatu - Karola Chyry do podpisania wraz z członkiem zarządu umowy w sprawie organizacji II dożynek powiatu poznańskiego

Banery