BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 259/134/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 lipca 2000r.

w sprawie: przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów transportu zespołu "WIWATY" na Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Żywcu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przydziela się Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pobiedziskach środki finansowe w kwocie 2.000 zł (słownie: dwatysiącetzłotych) na pokrycie kosztów transportu Zespołu Pieśni i Tańca "WIWATY" na Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Żywcu. Impreza odbywać się będzie w dniach od 02.08.2000 r. do 07.08.2000r. w Wiśle, Makowie Podhalańskim, Szczyrku i Żywcu.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 21 czerwca 2000 r. Zespół Pieśni i Tańca "WIWATY" przy Ośrodku Kultury i Sportu w Pobiedziskach informuje, że zespół pieśni i tańca "WIWATY" z Pobiedzisk decyzją komisji artystycznej Tygodnia Kultury Beskidzkiej został zakwalifikowany do udziału w XI Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Żywcu., które odbędą się w dniach od 2 sierpnia 2000r. do 7 sierpnia 2000r. w Wiśle, Makowie Podhalańskim, Szczyrku i Żywcu. Zespół jako jedyny będzie reprezentował powiat poznański oraz województwo wielkopolskie na tej imprezie. Proponuję, przydzielenie środków finansowych z budżetu powiatu na pokrycie kosztów transportu Zespołu Pieśni i Tańca "WIWATY" na XI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne w Żywcu.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 13:03
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-05 14:39

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5669
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-05 14:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40