BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 260/135/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 lipca 2000r.

w sprawie: udzielenia dotacji Fundacji "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki" w Poznaniu na obchody jubileuszy 60 - lecia pracy artystycznej i 80 - tej rocznicy urodzin prof. Stefana Stuligrosza

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 1 ust 4, art. 9 ust 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. m 110 poz. 721 z późn. zm.), art. 118 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Fundacji "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki" dotację w wysokości 1000 zł (słownie: jedentysiączłotych) na realizację obchodów jubileuszów 60 - lecia pracy artystycznej i 80 - tej rocznicy urodzin prof. Stefana Stuligrosza.
2. Obchody jubileuszy prof. Stefana Stuligrosza odbędą się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w terminie od 8 września do 9 września 2000 r.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w§ 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Fundacja "Chór Stuligrosza -Poznańskie Słowiki" z siedzibą w Poznaniu 19.06.2000r. złożyła wniosek o dotację na realizację zadania z dziedziny kultury. Organizatorzy zamierzają przygotować obchody jubileuszy 60 -lecia pracy artystycznej i 80 -tej rocznicy urodzin prof. Stefana Stuligrosza w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w terminie od 8 września do 9 września 2000 r.
Z uwagi na fakt, iż Starosta Poznański został zaproszony do udziału w Komitecie Honorowym Obchodów, proponuję podjęcie powyższej uchwały.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 13:03
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-05 14:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5959
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-05 14:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-29 15:10