BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 262/137/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 lipca 2000r.

w sprawie: przyznania dofinansowania na realizację II Dożynek Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7 i 21, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dofinansowania Gminie Komorniki w kwocie 15000 zł. (słownie:piętnaścietysięcyzłotych) na realizację II Dożynek Powiatu Poznańskiego w dniu 10 września 2000 r. w Plewiskach.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania. Środki finansowe zostaną przekazane z budżetu Powiatu Poznańskiego
(dział 91, rozdział 91/95).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się panu Maciejowi Kaczmarkowi kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 26.05.2000 r. Wójt Gminy Komorniki wystąpił z propozycją zorganizowania przez gminę Komorniki II Dożynek Powiatu Poznańskiego.
Dożynki mają się odbyć w dniu 10 września 2000 r w Plewiskach, gdzie w ich organizację zaangażowała się społeczność lokalna, występując do wójta Zdzisława Kopczyńskiego z propozycją by w roku 2000 ich gmina była organizatorem uroczystości.
Program przewiduje:
mszę św, przejście korowodu dożynkowego na miejscowy stadion, gdzie odbędą się dalsze uroczystości zakończone zabawą.
Szczegółowy program zostanie określony w scenariuszu przygotowanym przez gminę Komorniki.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę o dofinansowaniu zadania w kwocie 15.000 zł.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 13:04
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-05 14:42

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5674
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-05 14:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44