BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 264/139/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lipca 2000r.

w sprawie:
powołania komisji kwalifikacyjnej ds. rozpatrzenia wniosków o udostępnienie pomieszczeń podmiotom niepublicznym.

Uchwała Nr 265/140/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lipca 2000r.

w sprawie:
udzielenia promesy na najem pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Zespole Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z.

Uchwała Nr 266/141/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lipca 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 230/105/2000 z dnia 19.06.2000r. w sprawie powierzenia pani Elżbiecie Koniecznej stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mosinie

Uchwała Nr 267/142/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lipca 2000r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Salonowi Artystycznemu im. Jackowskich w Pobiedziskach na imprezę pn. "Popołudnie z satyrą, piosenką i tańcem - w V-lecie Salonu Artystycznego im. Jackowskich."

Uchwała Nr 268/143/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lipca 2000r.

w sprawie:
udzielenia kwoty dofinansowania Miejsko -Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie na organizację zawodów w skokach przez przeszkody, pn. V Festyn "Koński Świat"

Uchwała Nr 269/144/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lipca 2000r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych z budżetu powiatu na sfinansowanie wydatków związanych z opracowaniem tekstu i wydaniem INFORMATORA nt. działań z zakresu kultury w powiecie poznańskim.

Banery