BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 268/143/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 lipca 2000r.

w sprawie: udzielenia kwoty dofinansowania Miejsko -Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie na organizację zawodów w skokach przez przeszkody, pn. V Festyn "Koński Świat"

Na podstawie art. 4 ust. I pkt. 8, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. I ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§1
Udziela się dofinansowania Miejsko -Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie w kwocie 400 zł (słownie: czterystazłotych) na zakup pucharów dla zwycięzców zawodów w skokach przez przeszkody pn. V Festyn "Koński Świat".
Impreza odbędzie się w dniu 9 lipca 2000 roku na Stadionie Miejskim w Murowanej Goślinie.
§2
Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.
§3
Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:

Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie jest organizatorem zawodów w skokach przez przeszkody pn. "V Festyn "Koński Świat", które odbędą się w dniu 9.07.2000 r. na Stadionie Miejskim w Murowanej Goślinie. W programie przewidziano zawody w skokach przez przeszkody, przejażdżki w siodle i bryczce, pokaz woltyżerki oraz blok artystyczny. Całkowity koszt zadania wynosi 5.800 zł. MGOKiR w Murowanej Goślinie zaprosił Starostę i Wicestarostę Powiatu Poznańskiego do udziału w imprezie oraz wręczania pucharów.
Proponuję udzielenie dofinansowania w kwocie 400 zł na zakup pucharów dla zwycięzców zawodów.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 13:16
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-05 14:49

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5840
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-05 14:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40