BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 269/144/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 lipca 2000r.


w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z budżetu powiatu na sfinansowanie wydatków związanych z opracowaniem tekstu i wydaniem INFORMATORA nt. działań z zakresu kultury w powiecie poznańskim.


Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 7 i 8, art. 60 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:
§ 1
Przeznacza się środki finansowe w wysokości do 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) z działu 83 (rozdział 8495) na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem tekstu i wydaniem INFORMATORA nt. działań w zakresie kultury w powiecie poznańskim.
§2
Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski


Uzasadnienie:
Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym powiatu o charakterze obowiązkowym. Pełna, rzetelna informacja o wydarzeniach kulturalnych, instytucjach, ludziach kultury i ich działalności na obszarze poszczególnych gmin powiatu poznańskiego służy upowszechnianiu kultury, daje mieszkańcom powiatu pełny obraz działań podejmowanych w tym zakresie.
Mając powyższe na względzie prowadzono korespondencję, organizowano spotkania z dyrektorami ośrodków kultury powiatu poznańskiego poświęcone m.in. omówieniu opracowania INFORMATORA nt. działań w zakresie kultury w powiecie poznańskim oraz współpracy przy zbieraniu informacji i materiałów.
Ostatecznie po spotkaniu w dniu 9.06.2000 r. w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu przystąpiono do realizacji wydania informatora. Celem publikacji ma być przedstawienie możliwie pełnego obrazu działań podejmowanych w zakresie kultury w gminach naszego powiatu.
Proponuję zatem przeznaczyć kwotę do 18.000 zł. na sfinansowanie wydatków związanych z opracowaniem tekstu i wydaniem informatora.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 13:17
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-05 14:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5928
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-05 14:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-14 15:24