BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 270/145/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 lipca 2000r. 

w sprawie:
powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie Etapu I Modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków-Numerycznej, Obiektowej Mapy Katastralnej w systemie GEO-INFO 2000 dla obrębu ewidencyjnego m. Murowana Goślina w gm. Murowana Goślina.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 271/146/2000

w sprawie:
odwieszenia wypłat dotacji dla Prywatnego Liceum nr 1 w Wierzenicy.

Uchwała Nr 272/147/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 lipca 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na rok 2000

Uchwała Nr 273/148/2000
Zarząd Powiatu Poznańskiego
Z dnia 1 sierpnia 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojemników na surowce wtórne dla potrzeb Powiatu Poznańskiego.

Banery