BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁ Nr 270/145/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 lipca 2000r.


w sprawie: Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie Etapu I Modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków-Numerycznej, Obiektowej Mapy Katastralnej w systemie GEO-INFO 2000 dla obrębu ewidencyjnego m. Murowana Goślina w gm. Murowana Goślina.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633)
Uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zarząd powołuje komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie Etapu I Modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków-Numerycznej, Obiektowej Mapy Katastralnej w systemie GEO-INFO 2000 dla obrębu ewidencyjnego m. Murowana Goślina w gm. Murowana Goślina w następującym składzie:
1. Jerzy Wiktorko -Przewodniczący;
2. Włodzimierz Dziurkiewicz;
3. Aleksandra Waszak;
4. Grażyna Szmygin;
5. Józef Karcz;
6. Barbara Piasecka.
7. Adam Habryło
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski
 

drukuj ()

  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-28 13:59
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-16 13:38

« wstecz

Banery