BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 274/149/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 sierpnia 2000r. 

w sprawie:
powierzenia panu Romanowi Samcikowi stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie 
Uchwałę Nr  275/150/2000

w sprawie:
przeprowadzenia kontroli stanu osobowego uczniów szkół publicznych i niepublicznych za okres 1999/2000 i ustalenie stanu bieżącego ( m.in. porównanie ilości uczniów z danymi w sprawozdaniach oddanych do GUS).

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 276/151/2000

w sprawie:
określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XX sesji rady Powiatu Poznańskiego w dniu 26 lipca 2000 r.

Banery