BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYCIĄG:
PROTOKÓŁ Nr 102/32/2000
z posiedzenia Zarządu Powiatu Poznańskiego
w dniu 1 sierpnia 2000r.


 

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - p. Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- p. Jerzy Lechnerowski
- p. Gabriela Ozorowska
Skarbnik - p. Renata Ciurlik
inspektor w Wydziale Edukacji - p. Marzena Turkiewicz Ziółkowska

Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął jednogłośnie UCHWAŁĘ NR 276/151/200 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XX sesji rady Powiatu Poznańskiego w dniu 26 lipca 2000 r. Zarząd przekazuje uchwały Rady Powiatu Poznańskiego do realizacji:
1. uchwałę nr XX/168/2000 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie likwidacji Zespołu przychodni Specjalistycznych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Poznaniu, - Członkowi Zarządu - p. Gabrieli Ozorowskiej
2. Stanowisko Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie restrukturyzacji Zespołu Przychodni Specjalistycznych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Poznaniu, ul. Słowackiego 8/10, - Członkowi Zarządu - p. Gabrieli Ozorowskiej
3. Stanowisko Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie zaliczkowego wypłacenia części wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański - Członkowi Zarządu - p. Jerzemu Lechnerowskiemu - Skarbnikowi Powiatu- p. Renacie Ciurlik

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 15:21
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-06 08:42

« wstecz

Banery