BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 277/152/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 sierpnia 2000r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę kotłowni węglowej na gazową w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy ul. Szamotulska 34.

Uchwała Nr 278/153/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 sierpnia 2000r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie projektowe przebudowy węzłów sanitarnych na poziomie parteru, I piętra, II piętra oraz dostosowania technicznego elementów budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Internacie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Mosinie ul. Topolowa 2. 2.Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na opracowanie projektowe przebudowy węzłów sanitarnych na poziomie parteru, I pietra, II piętra oraz dostosowania technicznego elementów budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Internacie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Mosinie ul. Topolowa 2. 3.Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 279/154/2000

w sprawie:
wyboru inspektora nadzoru budowlanego przy inwestycjach placówek oświatowych. Zarząd zdecydował, że dokona wyboru inspektora w trybie zapytania o cenę ( nie dotyczy to inwestycji rozbudowy starostwa i budowy szkoły w Swarzędzu).

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 280/155/2000

w sprawie:
ustalenia kosztów kształcenia uczniów na kursach w ODZ w Mosinie. Zarząd ustalił kwotę 348 zł jako odpłatność za kurs 6 tygodniowy.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 281/156/2000

w sprawie:
zatwierdzenia stanowiska komisji kwalifikacyjnej powołanej uchwałą Zarządu nr 264/139/2000 z dnia 21 lipca 2000r. Zarząd zatwierdził przyznanie lokali wraz z wyposażeniem następującym wnioskodawcom: ……………….*

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 282/157/2000

w sprawie:
ogłoszenia przetargu publicznego na najem pomieszczeń w budynku ZPS przy ul. Słowackiego 8/10 w Poznaniu.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę  Nr 283/158/2000

w sprawie:
wyboru likwidatora Zespołu Przychodni specjalistycznych w formie przetargu na zasadzie zapytania o cenę.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę nr 284/159/2000

w sprawie:
ogłoszenia przetargu na administrowanie budynkiem ZPS.

Banery