BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 285/160/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2000r.

w sprawie:
zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka ulicy Kórnickiej w Stęszewie

Uchwała Nr 286/161/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2000r.

w sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie zaliczenia do dróg gminnych nowopowstałej ulicy.

Uchwała Nr 287/162/2000 
Zarządu Powiatu Poznańskiego
dnia 16 sierpnia 2000r.

w sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie zaliczenia do dróg gminnych nowopowstałej ulicy.

Uchwała Nr 288/163/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac dekarskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie ul. Obornicka 1.

Uchwała Nr 289/164/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji kotłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Liceum ogólnokształcącym w Puszczykowie ul. Kasprowicza 3.

Uchwała Nr 290/165/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nakładek numerycznych uzbrojenia terenu w systemie GEO-INFO 2000 dla miasta Stęszew, Puszczykowo i wsi Komorniki

Uchwała Nr 291/166/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji I etapu ewidencji gruntów i budynków -numerycznej, obiektowej mapy katastralnej w systemie GEO-INFO wersja 2000 dla obrębu ewidencyjnego m. Murowana Goślina w gminie Murowana Goślina.

Uchwała Nr 292/167/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2000r.

 

Uchwała Nr 293/168/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na rok 2000

Uchwała nr 294/169/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2000r. 

w sprawie:
powierzenia Panu Bogusławowi Balczyńskiemu stanowiska Dyrektora Domu Dziecka w Kobylnicy.

Banery