BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 286/161/2000
ZARZĄDU POWIA TU POZNAŃSKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2000r.


w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie zaliczenia do dróg gminnych nowopowstałej ulicy.

Na podstawie art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych / Dz. U. Nr 14 poz.60 z późn. zm. / po zasięgnięciu opinii Zarządu Dróg Powiatowych Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie zaliczenie nowopowstałej ulicy równoległej do ul. Poznańskiej w Puszczykowie obręb Puszczykowo stanowiącą działkę o numerze geodezyjnym 827/9 do kategorii dróg gminnych.
2. Przebieg ulicy określa mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik* do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 15:35
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-06 08:49

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9071
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-06 09:09
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-25 12:19