BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 297/172/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2000r.

w sprawie:
zmiany przydzielonej kwoty dofinansowania Publicznej Szkole Podstawowej w Niepruszewie na realizację zadania pn. "Warsztaty Flażoletowe ".

Uchwała Nr 298/173/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2000r.

w sprawie:
przydzielenia dotacji Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu na wykonanie zadania pn. "II Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych ".

Uchwała Nr 299/174/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2000r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 596 zł brutto na wynagrodzenie dla opiekuna grupy dzieci z powiatu poznańskiego uczestniczącej w "SPORTOWlSKU 2000".

Uchwała Nr 300/175/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
Z dnia 28 sierpnia 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Starostwa.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie 
Uchwałę Nr 301/176/2000

w sprawie:
upoważnienia p. Przemysława Wantucha Kierownika Wydziału Edukacji i Jerzego Lechnerowskiego Członka Zarządu do podpisania arkuszy organizacyjnych,

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 302/177/2000

w sprawie:
zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych.

Uchwała Nr 303/178/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2000r.

w sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie zaliczenia do dróg gminnych istniejących ulic.

Uchwała Nr 304/179/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2000 r .

w sprawie:
ufundowania tarczy strzeleckiej Starosty Poznańskiego dla Mosińsko - Puszczykowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

Banery