BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 304/179/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2000r .

w sprawie: ufundowania tarczy strzeleckiej Starosty Poznańskiego dla Mosińsko - Puszczykowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.7, art.51, art.60 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.578 z pózn. zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§1 . Przeznacza się kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) na ufundowanie tarczy strzeleckiej Starosty Poznańskiego dla Mosińsko-Puszczykowkiego Kurkowgo Bractwa Strzeleckiego.

§ 2. Środki finansowe określone w § 1 uchwały będą stanowiły wydatki budżetu powiatu z działu 83 (rozdział 8495).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 22.08.2000 r. Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. dr Tadeusza Jakubiaka zwróciło się do Starosty Poznańskiego z prośbą o udział w dniu 10.09.2000 r. w uroczystości pn " IV Memoriał Pierwszego Prezesa Zjednoczenia Bractw Sterzeleckich RP dr Tadeusza Jakubiaka" oraz o ufundowanie tarczy strzeleckiej Starosty Poznańskiego. Z uwagi na powyższe proponuję przeznaczyć kwotę 500 zł na zakup ww. tarczy.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

 

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-29 08:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-06 09:31

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7319
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-06 09:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-12 15:08