BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 305/180/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 września 2000r.

w sprawie:
zbycia samochodu Fiat Tempra o poj. 1,6 o nr rej. PWC 2993.

Uchwała Nr 306/181 /2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 września 2000r.

w sprawie:
unieważnienia przetargu na opracowanie projektowe przebudowy węzłów sanitarnych na poziomie parteru, I pietra, II piętra oraz dostosowania technicznego elementów budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Internacie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Mosinie ul. Topolowa 2.

Uchwała Nr 307/182/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 września 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji kotłowni w Domu Dziecka Kórnik -Bnin ul. Błażejewska 63.

Uchwała Nr 308/183/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 września 2000r.

 w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Zawodowych w Swarzędzu ul. Podgórna 12.

Uchwała Nr 309/184/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 września 2000r. 

w sprawie:
wyboru przedstawicieli Zarządu Powiatu Poznańskiego do komisji konkursowej "Strażak roku powiatu poznańskiego" oraz "Dzielnicowy roku powiatu poznańskiego".

Banery