BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWALA Nr 306/181 /2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 września 2000r.


w sprawie:unieważnienia przetargu na opracowanie projektowe przebudowy węzłów sanitarnych na poziomie parteru, I pietra, II piętra oraz dostosowania technicznego elementów budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Internacie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Mosinie ul. Topolowa 2.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektowe przebudowy węzłów sanitarnych na poziomie parteru, I pietra, II piętra oraz dostosowania technicznego elementów budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Internacie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Mosinie ul. Topolowa 2 w oparciu o art. 27 b ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych( t.j. z 1998 r. Dz. U. Nr 119, poz. 773 z późn. zm.)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
 

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-29 08:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-06 14:03

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5371
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-07 09:16
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 14:20