BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 310/185/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 września 2000r.

w sprawie:
postawienia w stan likwidacji Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z.

Uchwała Nr 311/186/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 września 2000r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na opracowanie projektowe przebudowy skrzydła budynku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach z przeznaczeniem na Gimnazjum. 2.Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3.Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie 
Uchwałę Nr  312/187/2000

w sprawie:
dofinansowania w ramach uroczystości katyńskiej występu orkiestry podczas odsłonięcia tablicy okolicznościowej w Owińskach w wysokości 1.300zł. ( z funduszy promocji)

Banery