BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 310/185/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 września 2000r.

w sprawie: postawienia w stan likwidacji Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z.

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XX/168/2000 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie likwidacji Zespołu Przychodni Specjalistycznych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Poznaniu oraz art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 20 września 2000 roku stawia się w stan likwidacji Zespół Przychodni Specjalistycznych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8/10 zwany dalej Zespołem.

§ 2. Na likwidatora wyznacza się pana Mirosława Wostala.

§ 3. W okresie likwidacji Zespół będzie prowadzony pod jego dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazów "w likwidacji".

§ 4. 1. Do czasu zakończenia likwidacji mieniem Zespołu zarządza likwidator. Z dniem otwarcia likwidacji wygasają wszelkie inne pełnomocnictwa udzielone przed tym dniem.
2. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora Zespołu w zakresie niezbędnym do zakończenia jego działalności jako Zespołu.
3. Bez zgody organu założycielskiego likwidator nie jest uprawniony do zaciągania w imieniu Zespołu nowych zobowiązań lub składania oświadczeń woli zawierających rozporządzanie prawem.
4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy wykonania zobowiązań lub świadczeń już wymagalnych, a także podejmowania czynności faktycznych i prawnych służących zakończeniu działalności Zespołu.

§ 5. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1. Realizacja harmonogramu likwidacji ustalonego przez Zarząd Powiatu Poznańskiego.
2. Zgłoszenie do rejestru publicznych zakładów zdrowotnych wniosku o wpisanie
otwarcia likwidacji Zespołu i ustanowieniu likwidatora.
3. Zawiadomienie banku finansującego Zespół oraz Izby Skarbowej w Poznaniu o otwarciu likwidacji Zespołu.
4. Sporządzenie i niezwłoczne przekazanie zbadanego przez biegłego bilansu zamknięcia likwidacji Zespołu, organowi założycielskiemu.
5. Przekazanie organowi założycielskiemu wszystkich dokumentów, ekspertyz i analiz oraz pisemnego sprawozdania z likwidacji.

§ 6. Bilans otwarcia likwidacji sporządza się na dzień 20 września 2000 roku. Załącznikiem do bilansu powinien być spis z natury składników rzeczowych.

§ 7. Bilans zamknięcia likwidacji sporządzony zostanie na dzień 31 grudnia 2000 roku.

§ 8. 1. Likwidatorowi mnie wolno zajmować się konkurencyjnymi interesami działających podmiotów gospodarczych czynnych i "w likwidacji".
2. Likwidator odpowiada osobiście za przekroczenie zakresu swego działania zarówno wobec organu założycielskiego, jaki i Zespołu oraz osób trzecich.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Gabrieli Ozorowskiej.

§ 10. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-29 10:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-07 09:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3690
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-07 09:23
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-22 14:43