BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 311/186/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 września 2000r.


w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu na opracowanie projektowe przebudowy skrzydła budynku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach z przeznaczeniem na Gimnazjum. 2.Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3.Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na opracowanie projektowe przebudowy skrzydła budynku Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach z przeznaczeniem na Gimnazjum.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Jan Grabkowski -Przewodniczący;
2. Jerzy Lechnerowski;
3. Renata Ciurlik;
4. Aleksandra Waszak;
5. Kazimierz Firlej;
6. Wiesław Ereński.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak


*Załącznik do wglądu w Wydziale Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-29 10:52
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-07 09:22

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3687
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-07 09:23
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-16 14:03