BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 318/193/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2000r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Poznańskiej Fundacji Artystycznej na przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla nauczycieli -instruktorów amatorskich zespołów teatralnych pn. "Wychowanie przez Teatr".

Uchwała Nr 319/194/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2000r.

w sprawie:
przydzielenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Kurs I i II stopnia nauki gry na flażolecie dla nauczycieli i instruktorów ośrodków kultury z terenu powiatu poznańskiego"

Uchwała Nr 320/195/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2000r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na wykonanie aranżacji i wyposażenie pomieszczeń Rady Powiatu Poznańskiego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 321/196/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2000r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na wykonanie modernizacji pomieszczeń parteru z przeznaczeniem dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20.
2.Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3.Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 322/197/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2000r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na wykonanie aranżacji i wyposażenie pomieszczeń parteru z przeznaczeniem dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery