BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 318/193/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 września 2000r.


w sprawie: udzielenia dotacji Poznańskiej Fundacji Artystycznej na przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla nauczycieli -instruktorów amatorskich zespołów teatralnych pn. "Wychowanie przez Teatr".


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 110 poz. 121 z późn. zm.), art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Poznańskiej Fundacji Artystycznej dotację w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaścietysięcyzłotych) na realizację zadania pn. 'Wychowanie przez Teatr". Warsztaty odbędą się w terminie 15.10.2000- 15.12.2000 w Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu.
§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:
Poznańska Fundacja Artystyczna w Poznaniu wystąpiła z wnioskiem o dotację na wykonanie zadania pn. 'Wychowanie przez teatr". "Wychowanie przez teatr" to warsztaty teatralne dla nauczycieli -instruktorów amatorskich zespołów teatralnych, działających na terenie Powiatu Poznańskiego, które odbędą się w terminie od 15.10.2000 r. do 15.12.2000 r. w Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu. Warsztaty prowadzone będą przez wybitnych fachowców -praktyków z dziedziny muzyki, plastyki, ruchu scenicznego oraz przedstawicieli nauk pokrewnych sztuce scenicznej. W programie przewidziano 60 godzin zajęć w tym: doskonalenie warsztatu aktorskiego -kultura żywego słowa, plastyka ruchu, muzyka i dźwięk, sceny dramatyczne oraz warsztatu reżyserskiego -tworzenie własnych etiud teatralnych.
Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 13.09.2000 r. zaopiniowała wniosek pozytywnie proponując udzielenie dotacji w kwocie 12.000 zł. Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dotacji dla Poznańskiej Fundacji Artystycznej w wysokości 12.000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-29 11:10
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-07 12:21

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4812
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-07 12:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-02 13:33