BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 322/197/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 września 2000r.


w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu na wykonanie aranżacji i wyposażenie pomieszczeń parteru z przeznaczeniem dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie aranżacji i wyposażenie pomieszczeń parteru z przeznaczeniem dla z przeznaczeniem dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Jan Grabkowski;
2. Małgorzata Kaniewska;
3. Tomasz Lubiński;
4. Grażyna Szmygin;
5. Kazimierz Firlej;
6. Aleksandra Waszak;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak


*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-07-29 11:53
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-07 12:42

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4113
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-07 12:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-25 10:02