BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 323/198/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 września 2000r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2000


Na podstawie: art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1999r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i zmiany) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego nr XIV/123/99 z dnia 21 grudnia 1999r, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XV1/145/2000 z 28 marca 2000r, uchwałą Rady nr XVIII/152/2000 z dnia 30 maja 2000r, uchwałą Rady nr XIX/162/2000r. z dnia 27 czerwca 2000r, uchwałą Zarządu nr 243/118/2000 z dnia 30 czerwca 2000r., uchwałą Zarządu nr 272/147/2000 z dnia 27 lipca 2000r.,uchwałą Zarządu nr 293/168/2000 z dnia 16 sierpnia 2000r.uchwałą Rady nr XXI/175/2000r. z dnia 29 sierpnia 2000r ., uchwałą Rady nr XXII/188/2000 z dnia 26 września 2000r ., wprowadza się następujące zmiany:
1. W§ 1 zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2000 o kwotę 185.400 zł, które po zmianach wynoszą 52.762. 732 zł, w tym:
-Nie zmienia się wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 8.317.271 zł.
-nie zmieniają się dochody na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, które wynoszą 15.600zł.
2. Razem dochody przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą 8.332.871zł (zgodnie z załącznikiem nr 1*).

§ 2. 1. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2000 o kwotę 185.400 zł, które po zmianach wynoszą 56. 194.822 zł, w tym:
-Nie zmienia się wysokości wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 8.317.271 zł.
-nie zmieniają się wydatki na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, które wynoszą 15.600 zł.
2. Razem wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą 8.332.871 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2*).
3. W wydatkach określonych w § 2 ust. l zmienia się:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 173.064zł, które po zmianach wynoszą 27.051.192 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2000.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak


*Załącznik nr: 1,2,3, do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-29 11:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-07 12:47

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3365
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-07 12:49
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22