BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 325/200/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 października 2000r.

w sprawie: 
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie opracowania projektowego przebudowy skrzydła budynku w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach z przeznaczeniem na Gimnazjum.

Banery