BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 327/202/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 16 października 2000r.


w sprawie: zatwierdzenia stanowiska Komisji przetargowej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 282/157/2000 z dnia 4 sierpnia 2000 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 91 poz. 578 z 1998 r. z późn. zm.) i Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 282/157/2000 z dnia 4 sierpnia 2000 Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się stanowisko komisji w sprawie oceny złożonych wniosków na najem lokali w budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p. z..o.z. w zakresie określonym w Załączniku nr 1*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Pani Gabrieli Ozorowskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-29 12:10
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-07 12:58

« wstecz

Banery