BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 331/206/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 16 października 2000r.


w sprawie: prac nad wzorami herbu, flagi i pieczęci Powiatu Poznańskiego


Na podstawie: art.4 pkt. 21 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 91 poz. 578 z póżn. zmianami); art. 3 ustawy o odznakach i mundurach z dnia 21 grudnia 1978 r. (Dz. U. Nr 31 poz. 130) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z pracami nad wzorami herbu, flagi i pieczęci Powiatu Poznańskiego występuje się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zaopiniowanie wzorów herbu, flagi i pieczęci Powiatu Poznańskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu p. Gabrieli Ozorowskiej.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-29 12:14
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-07 13:29

« wstecz

Banery