BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 332/207/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 października 2000r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na dostawę artykułów biurowych i papierniczych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20 w roku 2001.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 333/208/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 października 2000r.
 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb rejestracji pojazdów w okresie 2001-2002 oraz powołania Komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę tablic rejestracyjnych. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb rejestracji pojazdów.

Uchwała Nr 334/208/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 października 2000r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu Oddział Poznański na wytyczenie i oznakowanie Pierścienia Rowerowego Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 335/210/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 października 2000r. 

w sprawie :
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Poznański w roku 2000.

Uchwała Nr 336/211/2000
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 października 2000r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery