BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 337/212 /2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2000r.

w sprawie:
przyznania dotacji Towarzystwu Samorządowemu z siedzibą w Koninie na przeprowadzenie Wielkopolskiego Konkursu "Nasza Europa".

Uchwała Nr 338/213/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników Konkursu na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 339/214/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2000r.

w sprawie:
sfinansowania kosztów prowadzonej na terenie powiatu poznańskiego zbiórki surowców wtórnych.

Uchwała Nr 340/216/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2000r.

w sprawie:
ustalenia składu komisji konkursowych "Strażak roku powiatu poznańskiego" oraz "Dzielnicowy roku powiatu poznańskiego"

Uchwala Nr 341/216/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 pażdziernika 2000r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Fundacji "Wielkopolskie Archiwum Solidarności" na przygotowanie projektu publikacji multimedialnej popularyzującej najnowszą historię Wielkopolski z uwzględnieniem roli NSZZ "Solidarność".

Uchwała Nr 342/217/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2000r.

w sprawie:
przydzielenia kwoty dofinansowania na zorganizowanie cyklu spotkań z młodzieżą szkolną pn. "Świat mnie wabił -opowieści o ciekawych zakątkach globu "

Uchwała 343/218/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2000r.

w sprawie:
przydzielenia środków finansowych na organizację szkolenia kadry bibliotekarskiej powiatu poznańskiego.

Banery