BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 341/216/2000
ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 października 2000r.


w sprawie: udzielenia dotacji Fundacji "Wielkopolskie Archiwum Solidarności" na przygotowanie projektu publikacji multimedialnej popularyzującej najnowszą historię Wielkopolski z uwzględnieniem roli NSZZ "Solidarność".


Na podstawie alt. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), alt. 2,3,5 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U Nr 10, poz. 48 z późn. zm.) alt. 118 ust. I ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz 1014 z późn. zm.), Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego oraz pkt 1 ppkt. 6 i 7 załącznika nr 1 do uchwały nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1998 r., w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury (..) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Fundacji "Wielkopolskie Archiwum Solidarności" dotację w wysokości 6.000 zł (słownie sześć tysięcy złotych) na przygotowanie projektu publikacji multimedialnej popularyzującej najnowszą historię Wielkopolski z uwzględnieniem roli NSZZ "Solidarność."

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § l niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 10 sierpnia 2000 roku Fundacja "Wielkopolskie Archiwum Solidarności" wystąpiła z prośbą o wsparcie finansowe projektu przygotowywanej publikacji multimedialnej, popularyzującej najnowszą historię Wielkopolski z uwzględnieniem roli NSZZ "Solidarność. Dokumenty i fotografie zgromadzone do tej publikacji, pochodzą ze społecznych darów, posiadają walory historyczne, stanowią dorobek kultury narodowej i jako takie wymagają zabezpieczenia opracowania i upowszechniania. Przygotowanie projektu publikacji multimedialnej obejmuje:
1. archiwizację, która polega na;
-uporządkowaniu dokumentacji archiwalnej i ikonograficznej pozyskanej przez Fundacje z darów społecznych
-opracowaniu opisów fotografii, plakatów i in.,
-utworzeniu katalogu Ikonograficznego, opracowanie elektronicznej bazy danych
2. digitalizację polegającą na;
-skanowaniu i retuszu materiału ikonograficznego,
-nagraniu płyt CD -ROM
Komisja Kultury, Kultury Fizycznej I Turystyki na posiedzeniu w dniu 11.10.br. rozpatrzyła wniosek pozytywnie proponując udzielenie dotacji w kwocie 6.000 zł.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu
Fundacji Wielkopolskie Archiwum Solidarności w wysokości 6.000 zł ".

Członek Zarządu
Marek Woźniak
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-29 13:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-08 08:36

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5776
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-08 08:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-28 14:27