BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 342/217/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 pażdziernika 2000r.


w sprawie: przydzielenia kwoty dofinansowania na zorganizowanie cyklu spotkań z młodzieżą szkolną pn. "Świat mnie wabił -opowieści o ciekawych zakątkach globu "

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 7, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przydziela się Muzeum -Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera środki finansowe w kwocie 2.000 zł (słownie: dwatysiącetzłotych) na zorganizowanie cyklu 10 spotkań z młodzieżą szkolną pn. "Świat mnie wabił -opowieści o ciekawych zakątkach globu". Spotkania odbędą się w terminie: październik -listopad 2000 roku w Muzeum -Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:

Wnioskiem z dnia 24.10.2000 r. Muzeum -Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera wystąpiła o przydzielenie środków finansowych z budżetu powiatu na pokrycie kosztów zorganizowania cyklu 10 spotkań z uczniami szkół powiatu poznańskiego pn. "Świat mnie wabił- opowieści o ciekawych zakątkach globu".
Spotkania te mają na celu przybliżenie słuchaczom obcych kultur i obyczajów oraz przedstawiają piękno przyrody świata, a także współczesne problemy ekologiczne. Spotkania odbędą się w terminie: październik -listopad 2000 r. w Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania dla Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w wysokości 2.000 zł.


Członek Zarządu
Marek Woźniak
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-29 13:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-08 08:41

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5777
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-08 08:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-28 14:27