BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  343/218/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 października 2000r.


w sprawie: przydzielenia środków finansowych na organizację szkolenia kadry bibliotekarskiej powiatu poznańskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.), art. 20 a w związku z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§1. Przydziela się środki finansowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu w wysokości 2.200 zł. (słownie: dwatysiącedwieściezłotych) na organizację szkolenia kadry bibliotekarskiej powiatu poznańskiego w terminie listopad - grudzień 2000 r.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na
zasadach określonych w umowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:
Pismem z dnia 20.10.2000 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ul. B. Prusa 3 udzieliła odpowiedzi na złożoną przez Starostwo propozycję zorganizowania szkoleń dla kadry bibliotekarskiej powiatu poznańskiego. Jak wyjaśnia WBP i CAK dobór tematów na seminaria wynika z najpilniejszych i ważnych potrzeb środowiska bibliotekarskiego z dziedziny prawa bibliotecznego oraz przemian zachodzących we współczesnym bibliotekarstwie. WBP i CAP przedstawiła kosztorys szkolenia na kwotę 2.200 zł. Wydatki obejmują organizację dwóch seminariów oraz materiałów pomocniczych dla uczestników.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.


Członek Zarządu
Marek Woźniak
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-10-17 09:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-08 08:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5735
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-08 08:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-22 15:33