BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 344/219/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 listopada 2000r.

w sprawie:
unieważnienia przetargu na wykonanie modernizacji parteru z przeznaczeniem dla Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Uchwała  Nr 345/220/2000 
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 listopada 2000r.

w sprawie:
1.Ogłoszenia przetargu na wykonanie modernizacji pomieszczeń parteru z przeznaczeniem dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20. 2.Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3.Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery