BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 347/222/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 listopada 2000r.


w sprawie: udzielenia dotacji Szkolnemu Związkowi Sportowemu "Wielkopolska" w Poznaniu na przeprowadzenie mistrzostw powiatu poznańskiego szkól w zawodach sportowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki z dnia 21 grudnia 1999r. Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Szkolnemu Związkowi Sportowemu "Wielkopolska" w Poznaniu, dotację w wysokości 7.787 zł (słownie: siedemtysięcysiedemsetosiemdziesiątsiedemzłotych), na przeprowadzenie mistrzostw powiatu poznańskiego szkół w zawodach sportowych.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" w Poznaniu wnioskiem z dnia 30 października 2000 roku, wystąpił o dotację na przeprowadzenie mistrzostw powiatu poznańskiego szkół w zawodach sportowych. Mistrzostwa te będą rozgrywane do końca 2000r. W ramach mistrzostw powiatu poznańskiego odbędą się zawody w następujących dyscyplinach sportu: sztafetowe biegi przełajowe, indywidualne biegi przełajowe, unihokej, koszykówka oraz siatkówka. W mistrzostwach udział weźmie młodzież szkolna z 17 gmin powiatu poznańskiego.
SZS „WIELKOPOLSKA" w ww. wniosku przedstawił szczegółową kalkulację wydatków. Całkowity koszt zadania wyniesie 7.787 zł. W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-29 13:42
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-08 12:32

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3471
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-08 12:32
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-14 15:24