BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 348/223/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 listopada 2000r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na zarządzanie nieruchomością położoną w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8/10 stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 349/224/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 listopada 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr198/73/2000 z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla niepublicznych szkól o uprawnieniach szkół publicznych.

Uchwała Nr 350/225/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 listopada 2000r.

w sprawie:
zajęcia stanowiska dotyczącego poparcia dla działań Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa.

Uchwała Nr 351/226/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 listopada 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie aranżacji i wyposażenie pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Banery