BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 353/228/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 listopada 2000r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na zaciągnięcie długoterminowego kredytu przeznaczonego na remont budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu w wysokości 2 100 000,- zł. 2.Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3.Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr  354/229/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego 
z dnia 15 listopada 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowych „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego" oraz „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego"

Uchwała Nr 355/230/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 listopada 2000r. 

w sprawie:
1 .Ogłoszenia przetargu na zaciągnięcie długoterminowego kredytu przeznaczonego na zakup nieruchomości położonej przy ul. Kraszewskiego 21/25 w Poznaniu w wysokości 1 800 000,- zł. 2.Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3.Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery