BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA NR 354/229/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
Z dnia 15 listopada 2000r.


w sprawie: zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowych „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego" oraz „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego"

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 w zw. z art. 4 ust 1, pkt. 15 i 16 ustawy z dnia 18 lipca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1991 r. nr 88, poz. 400 z późniejszymi zmianami, oraz w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 1990 r. nr 30, poz. 179); w związku z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XIX/165 w sprawie ustanowienia nagrody Strażak roku powiatu poznańskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XIX/164 w sprawie ustanowienia nagrody Dzielnicowy roku powiatu poznańskiego z dnia 27 czerwca 2000 r., z uwzględnieniem Uchwały Nr 340/215/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 30 października 2000 roku Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:
 

§ 1. W oparciu o protokół posiedzenia komisji konkursowej „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego", w skład której wchodzili
- p. Ryszard Pomin
- p. Marek Woźniak
- st. kap. Jerzy Ranecki
- p. Marian Markiewicz
- p. Grzegorz Wasielewski
- p. Stanisław Filipiak
przyznaje się nagrody „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego"
- dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej młodszego aspiranta Eugeniusza Olszewskiego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Mosinie w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
- dla strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej
o I nagrodę dla Jerzego Mrówki - Naczelnika OSP Dakowy Suche w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
o II nagrodę dla Ewy Sieroń - Sekretarza Zarządy Miejsko-Gminnego Związku OSP w Kórniku w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych)
 

§ 2.
W oparciu o protokół posiedzenia komisji konkursowej „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego", w skład której wchodzili:
- p. Ryszard Pomin
- p. Marek Woźniak
- kom. Zdzisław Stachowiak
- podinsp. Zbigniew Hultajski
- p. Marian Markiewicz
- p. Grzegorz Wasielewski
przyznaje się nagrody „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego":
- I nagrodę dla sierżanta sztabowego Piotra Pawlaka z Komisariatu Policji w Stęszewie w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
- II nagrodę dla młodszego aspiranta Jarosława Wegnera z Komisariatu Policji w Mosinie w wysokości 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)
- III nagrodę dla młodszego aspiranta Adama Kuźmy z Komisariatu Policji w Luboniu w wysokości 1000 zł (słownie: tysiące złotych)

§ 3. Przyznane kwoty nagród są kwotami netto i wręczone zostaną laureatom konkursu w formie czeku.
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się p. Pawłowi Kuroszowi (samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego).
 

§ 5. Uchwała wchodzi z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Ustanowione przez Radę Powiatu Poznańskiego, odpowiednimi uchwałami z dnia 27 czerwca 2000 roku, nagrody „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego" i „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego" miały na celu docenienie służby funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i członków Ochotniczej Straży Pożarnej . Zgłoszonych kandydatów oceniły, powołane przez Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwałą z dnia 30 października, komisje konkursowe, które tworzyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, odpowiednio Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawiciele Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Poznańskiego.
Niniejsza uchwała jest wypełnieniem Regulaminu konkursu, nakazującym komisji konkursowej przedstawienie wyników pracy do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Poznańskiego i potwierdzenia wytypowanych do otrzymania nagrody kandydatów.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-30 08:36
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-08 13:00

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3433
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-08 13:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-19 13:53