BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 356/231/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 listopada 2000r.

w sprawie: udzielenia dofinansowania Ośrodkowi Kultury w Luboniu na realizację wystawy pn. "Śladami znalezisk".

Uchwała Nr 357/232/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 listopada 2000r.

w sprawie:
przydzielenia kwoty dofinansowania Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach na organizację zadania pn. "Koncert kolęd ".

Uchwała Nr 358/233/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 listopada 2000r.

w sprawie: 
zmiany uchwały Nr 209/84/2000 Zarząd Powiatu Poznańskiego z dnia 22 maja 2000 r w sprawie zmiany uchwały 113/99 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty z budżetu powiatu poznańskiego - 2000 r. na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci z powiatu poznańskiego pn. "SPORTOWISKO 2000"

Uchwała Nr 359/234/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 listopada 2000r.

w sprawie:
udzielenia dofinansowaniu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Mosinie na realizację zadania pn. " Ligowe Mistrzostwa Halowej Piłki Nożnej. "

Uchwała Nr 360/235/2000
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 20 listopada 2000r.

w sprawie:
ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy u1. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz

Uchwała Nr 361/236/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 listopada 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia kwot przeznaczonych na stypendia socjalne dla uczniów z terenów wiejskich uczących się w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański.

Uchwała nr 362/237/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 listopada 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Banery