BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 363/238/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. za rok 1999.

Uchwała Nr 364/239/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1999 Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Uchwała Nr 365/240/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2000r.

w sprawie:
zmiany kwoty przydzielonej dotacji Gminnemu Klubowi Sportowemu "Tarnovia" Tarnowo Podgórne na realizację zadań określonych w umowie z dnia 7.06.2000r.

Uchwała Nr 366/241/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2000r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na wykonanie prac modernizacyjno-remontowych w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, ul. Topolowa 2.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery