BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 369/244/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 grudnia 2000r.

w sprawie:
sfinansowania kosztów prowadzonej na terenie powiatu poznańskiego zbiórki surowców wtórnych.

Uchwała Nr 370/245/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 grudnia 2000r.

w sprawie:
unieważnienia przetargu nieograniczonego ofertowego na zbycie samochodu Polonez Truck 1,6 rok prod. 1997.

Uchwała Nr 370A/245/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 grudnia 2000r.

w sprawie:
zbycia samochodu Polonez Truck o poj. 1,6 o nr rej. PZD 259 N.

Uchwała Nr 371/246/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 grudnia 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia umowy o roboty dodatkowe na wykonanie modernizacji kotłowni w Zespole Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy.

Uchwała Nr 372/247/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 grudnia 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia aneksu nr 1 do umowy OPI 3432/19/2000 na wykonanie modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy.

Uchwała Nr 373/248 /2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 grudnia 2000r.

w sprawie:
unieważnienia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20.

Uchwała Nr 374/249/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 grudnia 2000r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery