BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 375/250/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 grudnia 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia stanowiska Komisji przetargowej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 282/157/2000 z dnia 4 sierpnia 2000 roku.

Uchwała Nr 376/251/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 grudnia 2000r.

w sprawie:
opracowania projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2001 r.

Uchwała Nr 377/252/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 grudnia 2000r.

w sprawie:
przyznania nagród w roku 2000 dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański.

Uchwała nr 378/253/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 grudnia 2000r.

w sprawie:
podziału dotacji celowej dla domów dziecka.

Banery