BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 375/250/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 7 grudnia 2000r.


w sprawie: zatwierdzenia stanowiska Komisji przetargowej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 282/157/2000 z dnia 4 sierpnia 2000 roku.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 91 poz. 578 z 1998 r. z późn. zm.) i Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 282/157/2000 z dnia 4 sierpnia 2000 Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się stanowisko komisji w sprawie oceny złożonych wniosków na najem lokali w budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. w zakresie określonym w Załączniku nr 1*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Pani Gabrieli Ozorowskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak


*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-30 11:17
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-09 09:15

« wstecz

Banery